Ganadores Febrero 2018
Miguel Antonio Daza Lenis 25.938.XXX-X 1.000.000 Millas LATAM Pass
Angelita Mira Arancibia 13.832.XXX-X 300.000 Millas LATAM Pass
Ganadores Enero 2018
Gino Papagallo 15.064-XXX-X 1.000.000 Millas LATAM Pass
Alfonso Diaz 10.864.XXX-X 300.000 Millas LATAM Pass
Ganadores Diciembre 2017
Rosario Ashwell 18.299-XXX-X 1.000.000 KMS. LATAM Pass
Pablo Zapararte 14.758.XXX-X 300.000 KMS. LATAM Pass
Ganadores Noviembre 2017
Andrea Farias 14.275.XXX-X 1.000.000 KMS. LATAM Pass
Manuel Torres 8.147.XXX-X 300.000 KMS. LATAM Pass